I denne delen finner du mer informasjon om Feides systemarkitektur og informasjon om de forskjellige teknologiene som er benyttet for å realisere Feide-løsninger i kommuner og fylkeskommuner.

Feide- godkjent – hva nå

Som Feide-godkjent kommune har skoleeier sørget for at systemene med informasjon om elever og ansatte tilfredsstiller krav til gode rutiner, ryddighet og sikkerhet.  De administrative systemene holder orden på personinformasjon, tilganger og roller, og personvernet blir ivaretatt. Feide-godkjenning er et kvalitetsstempel på at det er orden i systemene! Dette gir riktig tilgang, til riktig bruker på riktig tidspunkt og på riktig sted.

 

Stopper en med dette har en kun oppnådd noen av gevinstene Feide kan gi. Tilrettelegging av tjenester og informasjon ut til elever og lærere er viktig slik at tilgang til digitale ressurser forenkles.

 

Se filmen Feide-godkjent, hva nå?  Den tar for seg hvordan en kan jobbe med å tilrettelegge for bruk av Feide i en kommune.

 

 

Administrator

Gjennom innføring av Feide har vertsorganisasjonene oppgitt kontaktpersoner som får rollen Feide-administrator. Som Feide-administrator kan du i Feide Kundeportal aktivere tjenester din organisasjon skal ha tilgang til. Her kan du også se statistikk over hvor mange Feide-innlogginger dine brukere har på hver enkelt tjeneste dere har tilgang til. Dette kan være et viktig verktøy for å prioritere mellom tjenester.

 

Feide-administratorer får også tilgang til nyttige verktøy for å holde orden på det tekniske rundt Feide. Det er et krav at alle vertsorganisasjoner skal ha Feide-administratorer i egen organisasjon, og det er svært viktig at listen over administratorer til en hver tid holdes oppdatert.

 

Oppgaver vi anbefaler for Feide-administratorer:

 

 • Aktivere tjenester i kundeportalen
 • Følge med på nye tjenester i kundeportalen.
 • Gjøre tilgjengelig Feide-tjenester for skolene
 • Informere om nye tjenester som er tilgjengelig
 • Jevnlig kontrollere datasettet i kildesystemet (ofte skoleadministrativt system) og sørge for oppdaterte rutiner
 • Formidle informasjon videre fra UNINETT og Senter for IKT i utdanningen
 • Kontaktpunkt for skolene på bruk av Feide

Informasjon til brukerne

Brukerne av tjenestene (elever, lærer og andre) må informeres om hvilke verktøy og tjenester som er tilgjengelige for dem. Læringsressursene/tjenestene bør også samles et sted, for eksempel i en portal eller i en læringsplattform for at de skal være enkle å finne frem til. Brukerne må informeres om Feide og læres opp slik at Feide-innloggingen benyttes.

 

God kommunikasjon mellom Feide-administrator som aktiverer/bestiller tjenester, og pedagogisk personell er viktig for at digitale tjenester tas i bruk i skolen. Å gjøre det kjent når nye tjenester legges til og å gjøre det lett for brukerne å finne tjenesten betyr mye. Hvem i kommunen som har "bestiller"-ansvaret for digitale tjenester må gjøres kjent blant pedagogisk personell slik at de vet hvem de skal kontakte hvis det er læringsressurser de ønsker tilgang til. Å involvere pedagogisk personell i valg av verktøy er også viktig for å motivere til bruk av digitale læringsressurser. 

Gevinster med Feide

Feide som løsning og innføringsprosessen for å få det på plass gir gevinster for flere. Lærer og elever får enklere innlogging og passordadministrasjon, som fører til at det blir enklere å ta i bruk eksterne tjenester. Økt sikkerhet og konsistente brukerdata gjør også at personvernet ivaretas.

 

Driftsavdelingen opplever ofte at support i forhold til brukernavn -og passord blir redusert, og at de ikke lenger håndterer brukere manuelt. Det gir dem også fleksibilitet i forhold til valg av løsninger.

 

Leverandører av tjenester vil i mange tilfeller spare tid og ressurser siden Feide håndterer brukerautentisering. Dette kan komme kundene til gode.

Videreutvikling

IKT-tjenester for bruk i skolen utvikles kontinuerlig, og et stort antall er nå Feide-godkjente. Se mer om Feide-tjenester her. Som bestillere av ulike tjenester kan dere stille krav til leverandører om at de skal tilby Feide-innlogging. Om alle skolens tjenester/verktøy brukes gjennom Feide-innlogging, vil det være enklere å bruke og administrere tjenestene.

 

Bruker dere den siste versjonen av Feide-skjema, versjon 1.6?  Her er det kommet inn kobling mot GREP-koder. Mer informasjon om dette finnes i kundeportalen til Feide (feide.no).

Tips til god bruk av Feide

Tilrettelegg for enkel innlogging - "En kode i mitt hode" 

 • Samle innloggingslenker og informasjon om tilgjengelige tjenester på ett sted. Informer aktivt om hvilke ressurser som er tilgjengelige.  
 • Dobbeltsjekk at dere har brukt direktelenker til Feide-innlogging på alle tjenester/ressurser. Direkte Feide-url hentes i kundeportalen.

Feide- tjenester

 • Sørg for å ha et godt utvalg av nyttige og interessante tjenester.

Bli enige om roller og ansvar for Feide

 • Hvem bestiller nye tjenester?
 • Hvordan melder en fra til bestiller/Feide-administrator om verktøy/tjenester en ønsker å abonnere på?
 • Sørg for at roller og ansvar er kjent hos skoleledere og IKT-rådgivere.

Informasjonsflyt 

 • God informasjonsflyt mellom skoler/lærer og IKT-personell.  Informer om ansvarlige for de ulike delene og involver pedagogisk personell som er brukere av tjenestene. De kjenner best til behovet og bruken. 
 • Finnes det en arbeidsgruppe for bruk av IKT i skolen? I så fall kan Feide tilrettelegging tas opp der.

Oversikt over tjenester

 • Gjør det enkelt for elever og lærer å finne frem til de ulike nettbaserte tjenestene, programmer og verktøy.
 • En egen startside som et ekstranett, en skoleportal eller et læringsplattform kan være et egnet sted å samle informasjon og lenker.
 • Når innlogging via Feide benyttes, vil tjenesten huske deg igjen, og påbegynte aktiviteter kan fortsettes på neste gang du logger inn.
 • Hvordan innloggingsbildet ser ut for elevene og lærerne har stor betydning for hvordan de logger seg inn. Den enkleste måten vil alltid foretrekkes. 
 • Sett opp Feide- innlogging som standard innlogging.

Still krav om Feide-godkjenning

 • Man bør stille krav til leverandører om at tjenesten skal være Feide-godkjent.

 

Flere tips finnes i faktaarket Tips til god Feide-praksis.