Rekordtall for Feide-innlogginger i grunnopplæringen

Stadig flere tar i bruk Feide, og det er nå til sammen 435 vertsorganisasjoner fra grunnopplæringen og høyere utdanning. 2015 var et rekordår for antall innlogginger i Feide, med en økning i grunnopplæringen på 55 % sammenlignet med året før.

 

Feide-året 2015 i tall
 

  • Feide har gått fra 75 millioner innlogginger i 2014 til 113 millioner i 2015.
  • Økning i videregående: 27 %
    Økning i grunnskolen: 94 %
  • Den største milepælen kom 25. november da Feide totalt sett passerte 100 millioner innlogginger i løpet av et år. (113 totalt for hele 2015).
  • 9. november ble det også satt dagsrekord med 755.668 innlogginger i løpet av en dag. Det er en økning på 56 prosent fra året før, hvor høyeste dagsnotering var på 483.481
  • Selv om økningen i bruken er formidabel fordeler den seg ganske likt som før. Både i 2014 og 2015 var det uke 49 som noterte seg for flest innlogginger, og det er også november som er den måneden med størst bruk.
  • 99 prosent av studenter og ansatte i høyere utdanning har nå tilgang til Feide.