Tid: 
Tirsdag, 5. desember 2017 - 10:00
Stedsnavn:
Høyres Hus Konferanse & Selskapslokaler, Stortingsgata 20, Oslo

Dataporten er en nasjonal fellesløsning som skal bidra til sikker og enklere deling av data i utdanningssektoren, og blir gjerne omtalt som “neste generasjons Feide-løsning”. Senter for IKT i utdanningen har fått i oppdrag fra Kunnskapsdepartementet om å utrede grunnlaget for å kunne tilby Dataporten til grunnopplæringen. Vi opplever stort interesse rundt prosjektet, og inviterer derfor til et fagseminar 5.desember kl. 10-15.

 

På seminaret vil du få presentasjon av Dataporten og høre fra kommuner og leverandører som deltar i piloteringen av Dataporten som fellesløsning for grunnopplæringen.

 

Påmeldingsfrist: 1. desember.  

Seminaret vil også bli streamet. Informasjon om streamingkanal vil bli lagt ut her >>

 

 

Program

10.00 - 10.30 Registrering og kaffe

 

10.30 - 10.40 Velkommen og introduksjon til dagens program

 

10.40 - 11.00 Bakgrunn for utvikling av Dataporten for grunnopplæringen, Håkon Kavli, Kunnskapsdepartementet

 

11.00 - 11.30 Visjonene for Dataporten, Ingrid Melve, UNINETT

 

11.30 - 11.45 Om prosjektet Dataporten GO, Synneve Bottolfs, Senter for IKT i utdanningen

 

11.45 - 12.30 Lunsj

 

12.30 - 14.30 Hvilke muligheter ser vi med Dataporten? Eksempel fra noen kommuner og leverandører som har bidratt i porsjektet

  • Utdanningsetaten i Oslo kommune, Brian Jørgensen
  • Drammen kommune, Frank Baklid
  • Kikora

 

14.30 - 15.00 Avslutning og mingling

 

 

Om Dataporten

Dataporten kobler sammen datakilder og tjenester på en måte som gjør det enkelt for tjenestetilbyderne å tilby tjenester til utdanningssektoren, samtidig som sluttbrukerne og utdanningsinstitusjonene beholder kontrollen over hvor personopplysninger og annen informasjon spres.

UNINETT tilbyr i dag plattformen til universitets- og høgskolesektoren, men Dataporten har også blitt en etterspurt løsning fra grunnopplæringen og leverandørmarkedet. De antatte gevinstene med Dataporten antas å være store, og Kunnskapsdepartementet har i sin digitaliseringsstrategi for grunnopplæringen lagt til grunn at Dataporten skal være godt implementert i sektoren i løpet av få år.

 

Du kan lese mer om Dataporten og prosjektet Dataporten GO her >>

Kontaktepost: 
dataportgo@iktsenteret.no