Det er et bredt spekter av tjenester, fra skoleadministrative systemer til pedagogiske tjenester knyttet til enkelte skoletrinn og fag. Stadig flere tjenester blir tilknyttet Feide.

 

Om MinFeide.no

Min Feide er en web-tjeneste hvor du som bruker av Feide på en enkel måte får oversikt over informasjon om de ressursene du har tilgang til med din Feide-bruker. 

Tilpasse en tjeneste til Feide

Feides innloggingsløsning lar lærere og elever bruke samme brukernavn og passord som de får utdelt av skoleeier på mange ulike tjenester for læring og utdanning. Eksempler på tjenester som kan ha nytte av Feide er LMS, digtale læreverk, oppslagsverk, ordbøker, wikis, bibliotekløsninger, elev- og lærerundersøkelser fra Utdanningsdirektoratet osv. Det eneste kriteriet som stilles til tjenesten, er at den er beregnet for utdanning eller at den gir en merverdi hvis du er tilknyttet utdanningssektoren (billige studentlisenser på programvare kan være et eksempel på det siste).

 

For at elever og lærere skal få tilgang til godkjente Feide-tjenester med sitt brukernavn og passord, må deres vertsorganisasajon (skoleeier) ha nødvendige avtaler på plass med tjenesteleverandøren og også åpne for tjenesten i Feides kundeportal. Tjenesteleverandøren må på sin side inngå en kontrakt med Feide.

http://www.feide.no/avtaler-tjenesteleverandorer